Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Coocos Center, www.coocoscenter.com

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Vastaamme 24h kuluessa
Sähköposti: office@coocoscenter.com

3. Rekisteröinnin kohderyhmä
Kauppakeskuksen uutisoinnista, markkinoinnnista ja palveluista kiinnostuneet kuluttaja-asiakkaat ja keskuksen vuokralaiset

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin pitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään kauppakeskuksen asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista , palvelujen toimittamista ja ylläpitämistä, suoramarkkinointi,mainonnan kohdentamista, asiakasyhteydenpitoa, mielipide- ja markkinatutkimusta, sekä kauppakeskuksen käyttö- ja kävijätottumusten seurantaa ja analyysia varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin sekä kauppakeskuksen palvelujen kehittämistarkoituksiin.
Rekisterinpitäjä saattaa käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia joidenkin selosteessa kuvattujen käsittelytoimien toteuttamiseen. Tälläiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat joko rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja, kauppakeskuksessa asioinnin yhteydessä kerättyjä ja muodostettuja tietoja. Rekisteröidyn antamia tietoja voidaan täydentää muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla.
Keräämme suoraan rekisteröidyltä henkilötietoja seuraavien toimintojen yhteydessä:
-asiakaskirjeen tilaaminen
-palveluiden käyttäminen, kuten etukuponkien avaus- ja lunastustilastoja
-asiakaskyselyihin vastaaminen
-kilpailuihin ja arvontoihin osallistuminen
-palautteen antaminen verkkosivujen kautta sekä
-rekisteröityjen ollessa rekisterinpitäjään muilla tavoin yhteydessä
Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Väestötietojärjestelmää sekä markkinointi-kohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi muuta julkista rekisteriä.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa asiakastietokantaan muun muassa seuraavia tietoja:
-Henkilö-ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sukupuoli,osoite, puhelinnumero, ikä/syntymävuosi, kieli, ammatti
-Asiakkuuteen liittyvät tiedot: uutiskirjeen tilausmuoto, erityiset kiinnostuksen kohteet, kanta-asiakkuus, asiakaspalautteet, yhteydenotot, kilpailuvastaustiedot ja kauppakeskuksen henkilökuntaan kuulumista koskeva tieto.
-käytettyä laitetta ja yhteyttä koskevat tiedot: laitetunnus, käyttöjärjestelmä, IP-osoite
-mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
-markkinointitiedot: markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät ja kopiot markkinointikirjeistä

7. Säännönmukainen tietojen luovutus
Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita alihankkijoillamme ja tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika
Koko henkilöstöllämme ja lukuumme toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä, kuten alihankkijoilla, on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakas- ja sidosryhmätietoihin. Tietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla. Sekä sähköisissä että manuaalisessa muodossa säilytetyt tiedot on suojattu myös organisatorisin menetelmin. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdista 1 ja 2.

10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

11. Evästeet
Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

Päivitetty: 15.5.2022

Haluatko yrityksesi mukaan hankkeeseen?

Lähetä meille viestiä ja kerro itsestäsi

Seuraa meitä somessa!